Dorobek naukowy

Autor ponad 500 artykułów naukowych, 6 autorskich podręczników i ponad 20 redakcji naukowych podręczników, wielu prac wydanych w językach obcych: angielskim, niemieckim, rosyjskim, ukraińskim i węgierskim. Autor publikacji w znaczących wydawnictwach
na kontynencie:

 • europejskim:
  • „Annals of Agricultural and Environmental Medicine”,
  • „Journal of Sports Science and Medicine”,
  • „Journal of Human Kinetics”,
  • „International Journal of Environmental Research and Public Health”
 • amerykańskim:
  • „Journal of Toxicology and Environmental Health”
 • afrykańskim:
  • „African Journal of Physical, Health Education, Recreation and Dance”.
 • azjatyckim:
  • „Iranian Journal of Public Health” 

Wybrane publikacje z listy filadelfijskiej dotyczące sportu

 • Bergier J., Buraczewski T. (2007). Analysis of successful scoring situations in football matches. Journal of Sports Science and Medicine, Vol. 6, suppl. 10, s. 205. VIth World Congress on Science and Football, Book of Abstracts, January 16-20, 2007; Antalya, Turkey.
 • Bergier J., Soroka A., Buraczewski T. (2007). Analysis of actions ended with shots at goal in Women’s European Football Championships. Journal of Sports Science and Medicine; Vol. 6, suppl. 10, s. 199. VIth World Congress on Science and Football, Book of Abstracts, January 16-20, 2007, Antalya, Turkey.
 • Soroka A., Bergier J. (2010). Actions with the Ball that Determine the Effectiveness of Play in Women’s Football – (Sport, Physical Education
  & Recreation). Journal of Human Kinetics; Vol. 26, s. 97-104
 • Rutkowska K., Bergier J. (2015). Psychological Gender and Emotional Intelligence in Youth Female Soccer Players. Journal of Human Kinetics;
  Vol. 47, p. 285-291.

Wybrane publikacje z listy filadelfijskiej dotyczące motoryki człowieka – aktywności fizycznej

 • Bergier B., Bergier J., Kubińska Z. (2010). Environmental determinants
  of participation in tourism and recreation of people with varying degrees of disability. Journal of Toxicology and Environmental Health; Part A, Vol. 73, Issue 17-18, p. 1134-1140.
 • Bergier J. (2012). Studies and measurements of physical activity of the society. Annals of Agricultural and Environmental Medicine; Vol. 19, no 3, p. 329-331.
 • Bergier J., Kapka-Skrzypczak L., Biliński P., Paprzycki P., Wojtyła A. (2012). Physical activity of Polish adolescents and young adults according to IPAQ:
  a population based study. Annals of Agricultural and Environmental Medicine; Vol. 19, no 1, p. 109-115.
 • Bergier B., Bergier J., Paprzycki P (2014). Level and determinants of physical activity among school adolescents in Poland. Annals of Agricultural and Environmental Medicine; Vol. 21, no 1, p. 75-78.
 • Bergier J., Panasiuk R., Bergier M. (2014). The meaning of taijiquan from the Chen family in physical activity of Poles. Archives of Budo; Vol. 10,
  p. 11-16.
 • Bergier J., Bergier B., Tsos A. (2016). Place of residence as a factor differentiating physical activity in the life style of Ukrainian students. Annals
  of Agricultural and Environmental Medicine; 2016, Vol. 23, No 4, p. 549-552
 • Bergier J., Bergier B., Tsos A. (2016). Variations in physical activity of male and female students from different countries. Iranian Journal of Public Health; Vol. 45, No. 5, p. 705-707.
 • Bergier J., Bergier B., Tsos T. (2017). Variations in physical activity of male and female students from the Ukraine in health-promoting life style. Annals
  of Agricultural and Environmental Medicine; Vol. 24, no. 2, p. 217-221.
 • Bergier J., Ács P., Salonna F., Junger J. (2018). Differences in the level
  of physical activity among adolescents from various European Countries. Iranian Journal of Public Health; Vol. 47, no. 4, p. 603-605.
 • Bergier J.,Tsos A, Popovych D., Bergier B., Niźnikowska E. Ács P., Junger J., Salonna F. (2018). Level of and Factors Determining Physical Activity in Students in Ukraine and the Visegrad Countries. nt. J. Environ. Res. Public Health; 15(8), 1738; https://doi.org/10.3390


Wartość naukowa publikacji Impact Factor  – 23.928
Indeks Hirscha –  5

Przypisy

PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
http://www.pswbp.pl/

AWF im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej.
http://www.awf-bp.edu.pl/

Bibliografia
http://expertus.pswbp.pl/cgi-bin/expertus2.cgi

Nauka Polska
https://nauka-polska.pl/#/profile/scientist?id=47824

Linki zewnętrzne

 1. Annals of Agricultural and Environmental Medicine
  http://www.aaem.pl/
 2. Journal of Human Kinetics
  http://www.johk.pl/
 3. Archives of Budo
  http://archbudo.com/
 4. Journal of Toxicology and Environmental Health
  https://www.tandfonline.com/loi/uteh20
 5. Iranian Journal of Public Health,
  http://ijph.tums.ac.ir/index.php/ijph/article/view/6811
 6. UTMS Journal of Economics
  http://utmsjoe.mk/index.php/past-issues/2-uncategorised/36-vol-9-no-1
 7. Antropomotoryka
  http://www.antropomotoryka.pl/
 8. Human Movement
  http://humanmovement.pl/
 9. Central European Journal of Sports Sciences and Medicine
  https://wnus.edu.pl/cejssm/pl/issues/
 10. Health Problems of Civilization
  https://www.termedia.pl/Journal/Health_Problems_of_Civilization-99